• procjena trenutne vrijednosti stanja stroja i/ili opreme
  • utvrđivanje nedostataka i šteta na stroju i/ili opremi
  • procjena vrijednosti vozila
  • utvrđivanje nedostataka i šteta na vozilu
  • vrijednost popravaka ili sanacije pojedinih strojeva ili dijelova stroja
  • rekonstrukcija događanja i odgovornosti na u procesu nastanka štetnog događaja (situacija na kolniku, stanje u tehnološkoj cjelini, proizvodnoj jedinici, skladištu i sl.) temeljem uvida u dokumentaciju (projektno tehnička dokumentacija, građevinska knjiga, građevinski dnevnik, zapisnici i očevidnici MUP-a, fotoelaborati i dr.)