• procjena razine boli kod šteta u prometu
  • procjena razine naruženosti kod šteta u prometu
  • procjena razine invalidnosti i trajne onesposobljenosti kod šteta u prometu
  • rekonstrukcija događanja u procesu nastanka štetnog događaja (situacija na kolniku/cesti, stanje u tehnološkoj cjelini, proizvodnoj jedinici, skladištu i sl.) temeljem uvida u dokumentaciju (zapisnici, fotoelaborati i dr.)