• procjena vrijednosti trenutačnog stanja objekta
  • kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na objektu
  • procjena izvedenih i budućih radova ( tehnička i financijska kontrola )
  • utvrđivanje nedostataka i šteta na objektu, te konzultacije i savjeti kako iste otkloniti
  • postotak dovršenosti objekta
  • snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta
  • analiza oštećenja i vrijednost sanacije pojedinih dijelova objekta
  • rekonstrukcija događanja i odgovornosti na gradilištu temeljem uvida u građevinsku dokumentaciju