Naša ponuda usluga obuhvaća širok spektar stručnih područja kao što su projektiranje strojarskih termotehničkih instalacija i opreme, nadzor nad izvođenjem strojarskih instalacija, vještačenja i procjene, vještačenje objekata i izrada elaborata, vještačenje ozljeda u prometu i na radu, ekonomske analize i studije, izrada troškovnika i tehničkih elaborata, 3D simulacije i animacije.

Projektiramo strojarske termotehničke sustave sa naglaskom na niskoenergetske objekte koji udovoljavaju nZEB kriterijima gradnje i korištenja građevine kako danas tako…
Procjena trenutne vrijednosti stanja stroja i/ili opreme, utvrđivanje nedostataka i šteta na stroju i/ili opremi, procjena vrijednosti vozila, utvrđivanje nedostataka…
Procjena vrijednosti trenutačnog stanja objekta, kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na objektu, procjena izvedenih i budućih radova ( tehnička i…
Etažiranje nekretnina ili dioba nekretnina je postupak koji obavlja građevinski sudski vještak prije svih radnji kada treba uspostaviti vlasništvo nad…
Analiza računovodstveno-financijskog stanja, revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima, rekonstrukcija financijskih učinaka i događanja u procesu dokapitalizacije, osnivanja,…
Procjena razine boli kod šteta u prometu, procjena razine naruženosti kod šteta u prometu, procjena razine invalidnosti i trajne onesposobljenosti…
Procjene vrijednosti nekretnina obuhvaćaju: stanove, kuće, lokale, urede, skladišne i proizvodne pogone, robne kuće i trgovine, benzinske crpke, hotele i…