Projektiramo strojarske termotehničke sustave sa naglaskom na niskoenergetske objekte koji udovoljavaju nZEB kriterijima gradnje i korištenja građevine kako danas tako i za buduće potrebe korisnika. 

Osim strojarskih projekata sukladno potrebama i zahtjevima Investitora izrađujemo i tehnološke projekte. Naglasak je na racionalnoj uporabi i korištenju dostupne energije (Sunce, zrak, tlo, biomasa, geotermalna te tehnološka energija sustava i sl.).

Za građevine izvedene sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji po pravilima struke gradnju nadzire diplomirani inženjer ili magistar inženjer odgovarajuće struke. 

Zadatak nadzornog inženjera je praćenje izvođenja radova i kvalitete radova i količina te ispravljanje uočenih propusta i nepravilnosti koje nastanu tijekom izgradnje. Nestručna gradnja višestruko povećava troškove izgradnje pri popravcima (ako ih se uopće može naknadno izvršiti).

Nadzorni inženjer obavlja stručan nadzor gradnje građevine i višestruko štedi troškove kroz posao:

  • Kontrola izvođenja građevinskih radova koji se naplaćuju je li se stvarno i obavljaju
  • Kontrole jesu li ugrađeni svi materijali specificirani po projektu (kvalitativno i kvantitativno) 

Putem sustava e-građevinskog dnevnika nadzire se izvoditelja radova i svu potrebnu dokumentaciju na gradilištu u realnom vremenu sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju te se obavljaju tehničke pripreme, probe, ispitivanja, prikupljaju suglasnosti i dokazi o svojstvima materijala, atesti i certifikati i potrebne radnje za tehnički pregled.