Procjene vrijednosti nekretnina obuhvaćaju: stanove, kuće, lokale, urede, skladišne i proizvodne pogone, robne kuće i trgovine, benzinske crpke, hotele i motele, te građevinska i poljoprivredna zemljišta.

Procjene vrijednosti pokretnina obuhvaćaju: namještaj, nakit, uređaje, opremu, vozila, strojeve i te dijelove proizvodnih pogona i dr. uređaja i opreme.

Namjena procjena vrijednosti nekretnina i pokretnina:

  • hipotekarnog kredita
  • kupoprodaja nekretnina
  • oporezivanje
  • ostavinska rasprava
  • ovršni postupak
  • izrada feasibility studije (studija izvedljivosti)
  • isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja
  • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima