• analiza računovodstveno-financijskog stanja
  • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima
  • rekonstrukcija financijskih učinaka i događanja u procesu dokapitalizacije, osnivanja, stečajnog postupka ili likvidacije tvrtke