Centar za vještačenja i procjene d.o.o. je tvrtka osnovana s ciljem izrade kvalitetnih i objektivnih vještačenja i procjena za potrebe sustava pravosuđa (sudova i odvjetničkih ureda) te fizičkih i pravnih osoba (tvrtki i banaka).

Centar za vještačenja i procjene d.o.o. je rješenjem Županijskog suda Vukovar br. 4-Su-377/09 imenovana vještakom za poslove kombiniranih vještačenja te upisana u registar vještaka Trgovačkog suda Osijek za poslove vještačenja.

Djelatnosti tvrtke
  • vještačenja i procjene vozila, strojeva i opreme
  • vještačenja i procjene vrijednosti imovine tvrtki za dokapitalizaciju ili prodaju,
  • vještačenje objekata i izrada elaborata etažiranja i diobe objekata
  • vještačenje ozljeda u prometu i na radu,
  • vještačenje i procjene oružja i prateće opreme,
  • ekonomske analize i studije,
  • animalna i humana analiza DNA za utvrđivanje očinstva i krvnog srodstva i slijednosti.
  • izrada elaborata, projekata, skica, fotoelaborata, računalnih multimedijskih prezentacija, grafičkih prikaza, video uradaka, 3D simulacija i forenzičkih animacija
Osim usluga vještačenja i procjene nudimo usluge projektiranja, nadzora i izrade troškovnika nad gradnjom objekata te strojarskih instalacija i opreme.

 

Centar za vještačenja i procjene © 2009