Za objekte veći od 400 m2 (Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnju NN 76/07 i 38/09) po pravilima struke tj. prateći projektnu dokumentaciju, gradnju nadzire diplomirani inženjer odgovarajuće struke za svaki dio objekta posebno. Diplomirani inženjer građevine jest najčešće i glavni nadzorni inženjer koji koordinira ostale nedzorne inženjere na gradilištu.

Za objekte do 400 m2, tj. male objekte i obiteljske kuće (Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnju NN 76/07 i 38/09) po pravilima struke tj. prateći projektnu dokumentaciju, gradnju nadzire diplomirani inženjer građevine. Inženjeri ostalih struka (strojarske i elektro) mogu na zahtjev Investitora biti imenovani i nadzirati vlastita područja gradnje, no ovaj postupak nije zakonski obvezujući.

Zadatak nadzornog inženjera je ispravljanje uočenih propusta i nepravilnosti koje nastanu tijekom izgradnje. Nestručna gradnja višestruko povećava troškove izgradnje pri popravcima (ako ih se uopće može naknadno izvršiti).

Nadzorni inženjer obavlja stručan nadzor gradnje objekta (zgrade, kuće ... ) i višestruko štedi Vaše troškove kroz posao:

      • Kontrola izvođenja građevinskih radova koji se naplaćuju je li se stvarno i obavljaju
  • Kontrole jesu li ugrađeni svi materijali specificirani po projektu (kvalitativno i kvantitativno), jer često izvođači radova štede na materijalu (ali na čiju štetu?!)

Izjava nadzornog inženjera je obvezna za tehnički pregled objekta (građevine). Objekt NE MOŽE DOBITI UPORABNU DOZVOLU ako nije izvršen tehnički pregled građevine, a za tehnički pregled objekta morate imati nadzorne inženjere koji su pratili gradnju i dokumentaciju gradnje objekta.

Centar za vještačenja i procjene © 2009