Procjene vrijednosti nekretnina obuhvaćaju: stanove, kuće, lokale, urede, skladišne i proizvodne pogone, robne kuće i trgovine, benzinske crpke, hotele i motele, te građevinska i poljoprivredna zemljišta.
Procjene vrijednosti pokretnina obuhvaćaju: namještaj, nakit, uređaje, opremu, vozila, strojeve i te dijelove proizvodnih pogona i dr. uređaja i opreme.

Namjena procjena vrijednosti nekretnina i pokretnina:

 • hipotekarnog kredita
 • kupoprodaja nekretnina
 • oporezivanje
 • ostavinska rasprava
 • ovršni postupak
 • izrada feasibility studije (studija izvedljivosti)
 • isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja
 • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima

STROJARSKA I PROMETNA VJEŠTAČENJA

 • procjena trenutne vrijednosti stanja stroja i/ili opreme
 • utvrđivanje nedostataka i šteta na stroju i/ili opremi
 • procjena vrijednosti vozila
 • utvrđivanje nedostataka i šteta na vozilu
 • vrijednost popravaka ili sanacije pojedinih strojeva ili dijelova stroja
 • rekonstrukcija događanja i odgovornosti na u procesu nastanka štetnog događaja (situacija na kolniku, stanje u tehnološkoj cjelini, proizvodnoj jedinici, skladištu i sl.) temeljem uvida u dokumentaciju (projektno tehnička dokumentacija, građevinska knjiga, građevinski dnevnik, zapisnici i očevidnici MUP-a, fotoelaborati i dr.)


GRAĐEVINSKA VJEŠTAČENJA

 • procjena vrijednosti trenutačnog stanja objekta
 • kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na objektu
 • procjena izvedenih i budućih radova ( tehnička i financijska kontrola )
 • utvrđivanje nedostataka i šteta na objektu, te konzultacije i savjeti kako iste otkloniti
 • postotak dovršenosti objekta
 • snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta
 • analiza oštećenja i vrijednost sanacije pojedinih dijelova objekta
 • rekonstrukcija događanja i odgovornosti na gradilištu temeljem uvida u građevinsku dokumentaciju

MEDICINSKA VJEŠTAČENJA

 • procjena razine boli kod šteta u prometu
 • procjena razine naruženosti kod šteta u prometu
 • procjena razine invalidnosti i trajne onesposobljenosti kod šteta u prometu
 • rekonstrukcija događanja u procesu nastanka štetnog događaja (situacija na kolniku/cesti, stanje u tehnološkoj cjelini, proizvodnoj jedinici, skladištu i sl.) temeljem uvida u dokumentaciju (zapisnici, fotoelaborati i dr.)

EKONOMSKA VJEŠTAČENJA

 • analiza računovodstveno-financijskog stanja
 • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima
 • rekonstrukcija financijskih učinaka i događanja u procesu dokapitalizacije, osnivanja, stečajnog postupka ili likvidacije tvrtke

Centar za vještačenja i procjene © 2009